Färe montessoriskola

Färe Montessoriskola är en F-9 skola som ligger i en härlig herrgårdsliknande miljö i Sibbhult, nära skog och omgivande natur. Skolan är indelad i fyra byggnader i sju klasser med drygt 140 elever. Skolan har hög personaltäthet, uppdelad på pedagoger, assistenter, elevhälsa, skolledning, busschaufförer, administratör, vaktmästare och köks-och städpersonal. På skolan har vi getter och grisar, som eleverna emellanåt kan få träffa på i undervisningen, vilket brukar vara uppskattat inslag. Färe jobbar utifrån montessoripedagogikens grunder, vilken bygger på tron att kreativitet och nyfikenhet leder till elevens individuella lärande.

Huvudmannens pedagogiska idé och vision för skolan är att vi ska arbeta aktivt med inkludering som en central del, vilket rent praktiskt kan ses bland annat genom att elever från grundskolan och grundsärskolan i största möjligaste mån läser och undervisas samtidigt i samma grupper. Detta utgår från grundtanken att möten med olikheter ökar elevernas förståelse för varandra och att olikheter är en naturlig del i vårt samhälle. Möten och interagerande med mångfalden bidrar enligt forskningen positivt till varje individs utveckling, både i barnets lärandeprocess och i den sociala utvecklingen. Personalen jobbar efter konceptet att ”alla barn är allas barn”, vilket resulterar i att det finns flera trygga vuxna i skolan att vända sig till. I skolan finns en noggrant planerad översiktlig struktur, som exempelvis planeringen för eleverna i och utanför klassrummet och planeringen kring raster, i matsituationen och i logistiken mellan de olika miljöer som eleverna vistas i.

Pedagoger och assistenter​ samarbetar aktivt i team både i och utanför klassrummet, med ett stort fokus på ett gemensamt tänk kring varje enskild elev. Vi arbetar med att genom ett lågaffektivt förhållningssätt skapa en trygg och tillåtande miljö som möjliggör varje elevs känsla av gemenskap och lika värde. Kontakten med vårdnadshavare och det omgivande samhället, samt att ta med aktuell forskning i vårt arbete är viktiga delar för att säkerhetsställa att varje elev utvecklas utifrån sin fulla potential.

Skolskjuts: ​skolan har en egen skolskjutsverksamhet med egna fordon och chaufförer (som jobbar som assistenter under skoltid). En månadsvis kostnad för detta utgår 8 månader per år.

Färe montessoriskolas instagram: instagram.com/faremontessoriskola

Färe går före!

Rulla till toppen