Vår syn

På montessoripedagogik

Montessori och montessoripedagogiken

Maria Montessori föddes i den italienska staden Chiaravalle 1870, och hon kom att bli den första kvinnan i modern tid att erhålla en examen i medicin i Italien. Mest känd är hon för sitt arbete med barn, och den pedagogik som hon under hela sitt liv utvecklade. Montessoripedagogiken bygger på Maria Montessori noggranna observationer av barns utveckling. Hon upptäckte att alla barn är nyfikna och ivriga att pröva på och lära sig nya saker. Barnens egna intressen är bästa motorn för att söka kunskap. Barn har en otrolig koncentrationsförmåga när de är intresserade. Barn som vill lära sig något nytt upprepar en och samma övning om och om igen. Med dessa insikter skapande Maria Montessori en ny pedagogik som bygger på frihet och välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt.

Miljön, materialet och pedagogen är ett viktigt stöd för barnets utveckling och lust att lära. Frihet under ansvar, delaktighet och respekt för varandra genomsyrar arbetssättet.

Grundläggande principer i montessoripedagogiken

Trygghet – barnet i centrum
Självförtroende och tillit
Frihet att välja sitt arbete
Drivkraften för barnet är det spontana intresset och ge detta utrymme
Koncentration och viljan att lära får fritt spelrum
Nyfikenhet och initiativförmåga
Respekt och hänsyn

Vår undervisning bygger på Montessoris filosofi om barnets inre drivkraft och nyfikenhet. Utgångspunkten i det pedagogiska arbetet tas i Montessoripedagogikens ideologi och människosyn.

Språk

Det främjar och utvecklar barnets och elevens identitet.

Miljön

Vi lär våra barn och elever att värna om vår jord och vår natur.

Personal

Vi skall alla vara goda förebilder.

Kunskap

Undervisningen skall bedrivas så att vi väcker barns och elevers lust och nyfikenhet att lära. Barn och elever har olika förutsättningar att lära, därför utgår vi från deras intressen och individualiserar undervisningen.

Kreativitet

Vi utforskar omvärlden, samhället och kulturlivet för att våra barn och elever ska få nya intryck och inspiration.

Frihet och Ansvar

Går hand i hand med rättigheter och skyldigheter. Barn och elever lär sig att ta ett personligt ansvar för sina handlingar, för sitt skolarbete och för miljön.

Barnet

Är i centrum . Vår utbildning lägger grunden för ett livslångt lärande.
Vi stimulerar varje barns och elevs bildning, tänkande och kunskapsutveckling.
Vår utbildning tar tillvara barnens och elevernas egna erfarenheter och intressen.
Vi tror på att barn och elever lär av varandra.
Vi förstärker deras självkänsla och att våga tro på sig själv för att fortsätta lyckas.

Färe går före!

Rulla till toppen