Om oss

Växthusets Ekonomiska Förening

Skolföreningen Växthuset ekonomisk förening är ett personalkooperativ som drivs av en styrelse som är huvudman för skolan. Styrelsen väljs varje år vid en föreningsstämma. Skolföreningen Växthuset ek. för. driver Färe Montessoriskola, Färe Montessoriförskola Knislinge, Färe Montessoriförskola Broby (Villaro) och Sibbhults Ungdomsgård.

Föreningens mål är att utveckla metoder, arbetssätt och arbetsformer som tillvaratar varje individs intresse och förmåga. De olika skolformerna möts på lika villkor i ett inkluderande arbetssätt. Målet är att skapa en god lärandemiljö för alla förskolebarn och elever.
Verksamheterna skall drivas utifrån gällande styrdokument, Färes värdegrund, montessoripedagogiken samt styrelsens mål.

Vi är en liten verksamhet där sammanhållning och att lära känna varandra är en styrka. Den röda tråden av sammanhållning startar redan i förskolan och vi knyter oss samman genom en tydlig plan för övergångar och samverkan mellan verksamheterna. Både inom skolan och mellan förskolorna.

 

 

Färe går före!

Rulla till toppen